Point Of Sale using Mobile Devices

Point of sale

Point Of Sale หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า POS นั้น คือการเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลกาบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า การบริการ โดยทั่วไปแล้ว POS นั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ การอ่านบาร์โค๊ต การอ่านแถบแม่เหล็ก หรือหลายๆ เทคโนโลยีผสมกัน เป็นต้น

ระบบ POS

POS คือ ระบบขายหน้าร้าน ชื่อเต็มของ POS คือ Point of sale ซึ่งหมายถึง จุดขายหรือจุดชำระเงิน ตรงแคชเชียร์ ซึ่งนำหลักการของเครื่องคิดเงิน (Cash Register) มาเขียนโปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถต่างๆที่เครื่องเก็บเงินทำไม่ได้ เช่น สามารถตัดสต็อกได้ ดูความเคลื่อนไหวต่างๆของสินค้า หรือ ระบบสมาชิก ตลอดจนดูข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ท ซึ่งความสามารถเหล่านี้ เครื่องเก็บเงินไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าเครื่องเก็บเงินในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปทรงให้เหมือนคอมพิวเตอร์ บางยี่ห้อทำเป็นหน้าจอระบบสัมผัสได้ แต่ข้างในยังเป็นเครื่องเก็บเงินอยู่ คือไม่มี Harddisk ถึงจะเปลี่ยนรูปทรงอย่างไร ก็ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ดี

แต่ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ใช้ในร้านค้าซึ่งเป็นประโยชน์ย่างมาก อย่างการใช้ โทรศัพท์มือถือหรือ แท็บเล็ต ต่างที่สามารถอัพเดทเวอร์ชั่นของระบบอัตโนมัติ เห็นไมละค่ะ ว่า ตอนนี้ เราควรจะพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เป็น อุตสาหกรรม 4.0 ผักดันให้ธุรกิจ นำนวัตกรรมมาใช้ในการทำให้ธุรกิจเติบโต
รอบต่อไป แอดมินของนำเสนอ การใช้เทคโนโลยี แบบ POS มาใช้ในธรุกิจนะค่ะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ